ტ ა რ ი ფ ე ბ ი

 

                                              ვიტრაჟების (შუშების) დასუფთავება

მომსახურების სახე

  

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით

(სახელშეკრულებო ტარიფი)

 

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით

(სახელშეკრულებო ტარიფი)

 

 მსუბუქი დაბინძურება თვეში ერთხელ

 

რემონტის შემდგომი დაბინძურება

რემონტის შემდგომი 4 - მ სიმაღლის ზევით დაბინძურება

6 თვეში ერთხელ

მსუბუქი დაბინძურება

3 თვეში ერთხელ

მსუბუქი დაბინძურება

 

ფანჯრების და ვიტრაჟების წმენდა ორივე მხარე (4 მ-სიმაღლემდე)

 

  1.00 - 1.50  ლ

5 ლარი

5 - 10 ლარი

2  ლარი

1,20 ლარი

 

ფანჯრების წმენდა მაღალ სართულებზე ამწე საშუალებების გამოყენებით

 

ფასდება

ადგილზე ვიზუალურად

ფასდება

ადგილზე ვიზუალურად

ფასდება

ადგილზე ვიზუალურად

ფასდება

ადგილზე ვიზუალურად

ფასდება

ადგილზე ვიზუალურად

 ფასები მოცემულია დ.ღ.გ. - ს ჩათვლით

 

                               რბილი იატაკების, რბილი ავეჯის, მყარი იატაკების დასუფთავება

 

მომსახურების სახე

 

 

წმენდის ფასი ერთჯერადი

 

წმენდის ფასი  (სახელშეკრულებო ტარიფი)

 

მსუბუქი დაბინძურება

 

მსუბუქი დაბინძურება

მსუბუქი დაბინძურება

3 თვეში ერთხელ

თვეში ერთხელ

 

რბილი ავეჯის ქიმწმენდა ადგილზე მომსახურებით

 

დივანი სამ ადგილიანი

 80 ლარი

დივანი ორ ადგილიანი

 50 ლარი

დივანი ერთ ადგილიანი

 30 ლარი

სამეული

 შეთანხმებით

სამეული

შეთანხმებით 

 

რბილი იატაკების ქიმწმენდა ადგილზე მომსახურებით

 

მსუბუქი დაბინძურება

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით   1,50 ლარი

ძლიერი დაბინძურება

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით  2.50 ლარი

რემონტის დაბინძურება

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით 4.50 ლარი

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით

1.80  ლარი

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით

1 ლარი

 

მყარი იატაკების დასუფთავება ადგილზე მომსახურებით

 

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით   

2  ლარი

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით  

3.50  ლარი

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით   

5  ლარი

წმენდის ფასი 1კვ.მ-ზე გაანგარიშებით   1,50 ლარი

 

 ფასები მოცემულია დ.ღ.გ. - ს ჩათვლით

 

 

locksmith edmonton locksmith edmonton locksmith edmonton service